O NAS

Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Misia Wojtka” jest placówką, w której w niewielkich grupach dzieci pod okiem wykwalifikowanej kadry mogą rozwijać swoje pasje. To miejsce, które tworzą ludzie z pasją, stale podnoszący swoje kwalifikacje, kryjący wiele talentów twórczych i w którym dobro dziecka, rozwijanie jego zainteresowań i ciekawości świata oraz harmonijny rozwój fizyczno-psychiczny stanowią priorytet wszelkich działań.

Zgodnie z profilem przedszkola, oprócz kształtowania kompetencji poznawczych w procesie dydaktycznym, dzieci uczestniczą w wielu wydarzeniach natury artystycznej: przedstawieniach teatralnych, muzycznych, warsztatach plastyczno-technicznych, a także mają codzienny kontakt z językiem angielskim. Kameralne grupy sprzyjają szybszej adaptacji, pozwalają na uważny kontakt nauczyciela z każdym dzieckiem, budowanie trwałych i serdecznych relacji między wychowawcą a wychowankiem, a także możliwość rozwijania indywidualności każdego dziecka. Wszystkie te elementy przekładają się na niepowtarzalną atmosferę panującą w przedszkolu.

przedszkole_o_nas.jpg